Urakointimallit

Voimme noudattaa joustavasti erilaisia urakointimalleja. Ota yhteyttä niin mietitään mikä on sinun työmaallasi paras vaihtoehto.

Kokonaishintaurakassa sovitaan yleensä valmiisiin suunnitelmiin pohjautuen tarkasti urakkaan kuuluvasta kokonaisuudesta, joka toteutetaan yhteisesti sovitulla hinnalla. Hankkeen aikana esiintyvät muutokset sovitaan lisätöinä tai hyvityksinä tilaajan kanssa.

Suunnittele ja toteuta – mallissa hyödynnämme erikoisosaamistamme ja pitkää kokemustamme. Toteutamme hankkeen tarvittaessa nopealla aikataululla ja joustavasti, ilman että tilaajan tarvitsee välttämättä palkata rakennesuunnittelijaa tai valvojaa. Osaamme myös toimia asiakkaan budjetin raameissa valitessamme korjausastetta. Voimme sopia kanssasi urakkasopimusmalliksi kokonaishinta, tavoitehinta tai laskutyö.

Laskutyöurakassa teemme työn hinnastomme mukaisesti laskutustyönä. Tämä on hyvä malli, kun työn laajuudesta ei ole varmuutta ja/tai työt halutaan aloittaa nopealla aikataululla.

Tavoitehintaurakassa sitoudumme yhdessä tilaajan kanssa tavoitehintaan, jonka alituksesta tai ylityksestä aiheutuva riski jaetaan kummankin osapuolen kesken. Tämä on kokonaishintaurakan ja laskutyöurakan välimalli.